13.-14.6.2020
Třebíč Open FOŠ
Zhodnocení turnaje 2019
Vážení přátelé,

máme za sebou III. ročník mezinárodního turnaje Třebíč Open, který se díky svoji velikosti zapíše do historie. Dovolte nám v několika bodech zhodnotit letošní ročník.

Příběh o turnaji Třebíč Open vznikl jako myšlenka jednoho z členů Fotbalové školy Třebíč (Fošky). Záměr byl jasný - udělat velký turnaj, který chce změnit zajeté koleje a místo zaměřování se primárně na výsledky, se zaměřit především na spojení lidí, protože to je u nás chápáno jako princip sportu. Sport by měl spojovat lidi, ne naopak, jak tomu bohužel převážně stále je.

Je u nás za to, že víc než vítězství jsou právě vztahy, protože když postavíme výsledky před vztahy, vztahy někdy trpí, protože jsme leccos pro čísla ochotni obětovat... Snad by nám to mohly vysvětlit ty nejmenší děti, které kolikrát ani neví, kolik to bylo a kdo vlastně vyhrál, ale dokázaly by nám odpovědět, jakou mají radost z toho, co prožívají. To bylo účelem pořádání tohoto turnaje a rádi bychom tuto myšlenku zachovali. Nechceme považovat výsledky za nedůležité, ale rozhodně by v našich očích neměly být důležitější, než zmíněný prožitek ze hry, proto i turnaje PRO MLÁDEŽ!

Za realizací turnaje stojí obrovské nasazení z řad dobrovolníků, kteří se pravidelně scházeli po práci a místo času, který mohli trávit s rodinou společně přemýšleli, jak připravit krásnou akci a velký zážitek pro děti i dospělé a mohli jsme tak vytvořit i prostor pro spojení trenérů, hráčů, rodičů nejen uvnitř klubu, ale i mezi sebou napříč všemi vrstvami (příkladné je Tempo Praha, jež si zamluví celý kemp a přijede téměř celý klub a večer u táboráků hrají na kytaru, zpívají písně a společně se baví). Výsledkem kýžené práce a velkého nasazení je pocit ze zpětných vazeb a když se povede být v černých číslech, tak i prostředky, které putují na rozvoj mládeže.

Záměrem je samozřejmě udělat chyb co nejméně, protože neudělat žádné při takto velké akci, by se snad rovnal zázraku. Ale stále se učíme. :-)

Tímto, ať už měl turnaj přednosti i neduhy, chceme poděkovat všem organizátorům, koordinátorům, pořadatelům, zástupcům skrze stravování, ubytování, dopravu, dobrovolníkům k chystání, uklízení, zdravotníkům, rozhodčím z řad delegovaných i z řad hráčů klubu, s jakým nasazením se podíleli na přípravě i průběhu, abychom mohli sloužit zúčastněným, kteří k nám na turnaj zavítali.

Také velké díky týmům v doprovodu rodičů, jež jste v nás dali důvěru a na turnaj jste dorazili za vytvoření jedinečné atmosféry i předvedení velmi sympatických výkonů.

Ovšem největší díky patří všem sponzorům turnaje, bez nich by akce podobného formátu nemohla nikdy proběhnout. Vážíme se si Vaší podpory a přejeme si, aby naše spolupráce pokračovala i v příštím roce. Sestřih z turnaje odvysílaný čt4 sport: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10103510226-sport-v-regionech/319297370030031-trebic-open

 

Oficiální video ze zahajovacího ceremoniálu: https://www.youtube.com/watch?v=qQPViYBuqbk&feature=youtu.be

 

Fotografie z celého turnaje naleznete na našich facebookových stránkách Třebíč Open 2019: https://www.facebook.com/trebicopen/