18.-19.6.2022
U6 - U13 + WU13
Třebíč Open FOŠ
GDPR

INFORMACE O ZRPACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- PRO ÚČASTNÍKY TŘEBÍČ OPEN 2021

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s Vaší účastí na námi pořádané sportovní akci provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Jde o údaje, které vyplňujete v rámci přihlášky na turnaj Třebíč Open 2021.

Ty jsou evidovány v podobě nutné pro zajištění sportovní akce (Třebíč Open 2021) – seznam účastníků, spárování účastníků s platbou startovného, startovní listina, výsledková listina apod. Z titulu oprávněného zájmu a v souladu se zákonem 480/2004 používáme poskytnuté údaje i pro zasílání e-mailových informací ohledně pořádaného turnaje Třebíč Open 2021.  

Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé jednotlivé odeslané zprávy.

Ze fotbalového turnaje Třebíč Open 2021 pořizujeme fotografie a videa, které společně se startovní a výsledkovou listinou využíváme pro plnění informační povinnosti a z titulu oprávněného zájmu také pro prezentaci turnaje v papírových materiálech nebo na webových stránkách a sociálních sítích.

Jako poskytovatel osobních údajů máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

 

Správcem osobních údajů je Nadační fond SK FŠ Třebíč, Vrchlického 990, 674 01 Třebíč. 

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@trebic-open.cz; tel.: +420 732 462 658